Madama nga iparparang ni SBM George B. Picardal iti kasasaad ken estado dagiti drug personalities iti ili a Bauang bayat iti pannakaangay ti taripnong dagiti Municipal Anti Drug Abuse Council (MADAC) Focal Person a naisayangkat sadiay Hunters Den iti PDEA Regional Office, CSF, La Union.