Tagumpay na naibahagi ang relief packs sa ating mga kababayan upang maibasan ng kunti ang sikmurang nagugutom.

Naibahagi ang  humigit kumulang 20,000 relief packs para  sa households ng 39 barangays ng ating bayan.

Kalahating kaban ng bigas at mga gulay, sotanghon, dilis, tuyo at bagoong ang laman relief packs na ibinahagi.

Amin pong hinihiling ang patuloy ng pag-iingat upang labanan ang pandemya na ating niraranas. Ugaliing gumait ng face mask at panatilihing sundin ang tuntunan ng ating pamahalaan.